Υδροκοπές

Τα σχέδια και οι διαστάσεις :
δεν είναι δεσμευτικά. Οι Υδροκοπές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε σχέδιο και διάσταση.
Μετάβαση στο περιεχόμενο